Guds Kraft
Jeg hviler alene på Hans frelserverk
og makter alt i han som gjør meg sterk.
Hans ord står fast til evig tid,
bundet til han og føler meg FRI.
For Jesus er Herre og han har allmakt!
Alle ting er blitt han underlagt!
Han vil jeg for alltid tjene og ære,
for til evig han Herre skal være!!

Jeg takker deg Herre, min Gud og Fader,
at du leger min sykdom og alle plager.
For ditt blod som rant for oss
Kraften som er i ditt kors!
For din barmhjertighet og nåde uten grenser,
at ditt blod oss fra all synd renser!
Takk for din kjærlighet så stor.
Takk min frelser og min bror.

Gud har gitt oss rett til bønn,
når himmelen ble åpen ved hans sønn!
For Gud er ingenting umulig!!!!!!!
Han er bare helt utrulig!!!
Så vær ikke redd for hva dere møter
For alt er lagt under hans føter.
Så vend dere til Gud i bønn,
Til han salvede Guds Sønn!!

For hvis du til Gud deg vender
Skal du få se makten i de folende hender!
Det er mange løfter om bønn i hans ord,
for han har makt i himmel og på jord!
Gud skal du tilbe og han skal du tjene,
For han er Gud, ja, han alene!!
I Jesu navn ser vi fienden snur
Ja, stå for Jesus du som trur!

© dikt.no