Hvordan har du det i dag?
Kjære du

Hvordan har du det i dag?
Er det noe jeg kan gjøre for deg?

Akurat nå, når du leser dette, hviler Jesus sine kjærlige og milde øyne på deg.
Det er ikke jeg som spør, men Han
Han som tegnet deg i sine hender, og formet deg fra mors liv.
Han som våker over deg med trofasthet og barmhjertighet.
Han som teller din tårer, og gråter med deg, i din sorg.
Han som gleder seg og roper høyt av jubel, når du er glad.
Han som har lovet å være med deg, og føre deg igjennom stormene.
Han som sier: Om du sier at du ikke ser Ham, så ser Han din sak, vent på Ham.
Han som sier: Vær ved godt mot.
Han som sier : Med evig kjærlighet har Jeg elsket deg, derfor lar Jeg min nåde hvile over deg.

Han er den som står med merkene fra tornekronen på sitt hode.
Han er den som står med piskemerker på ryggen.
Han er den som står med gjennomborede hender og føtter.

Han står foran deg, og sier:
Om du var det eneste mennesket i verden, så ville jeg gjort det samme.
Om du var den enste synder som fantes på jorden, så ville jeg la meg korsfeste for DIN skyld.
Så høy er min brennende kjærlighet til deg, mitt umistelige, dyrebare barn.

Han er det som spør: Hvordan har du det i dag, min sønn og datter?
Han er det som spør: Er det noe jeg kan gjøre for deg mitt barn?

Og han ønsker at du skal dele ditt innerste med Ham.
Din høyeste glede
Din dypeste sorg
Din forferdeligste synd
Din innerste lengsel
Din største skam
Din største seier
Ditt største nederlag

Og når du ikke finner ord, for din smerte, så skal du få gråte, og vite at Han som har deg så kjær, lytter mere til ditt hjertes rop, enn til de ord du sier.
Og når du ikke finner ord, for din glede, så skal du få synge og danse, og vite at Han som har deg så kjær, lytter mere til din hjertets sang, enn til tonene fra din munn.

Han lengter så inderlig etter ditt gjennsvar på Hans kjærlighetsrop til deg. Du er hans barn, og Han lengter så, etter å få bo i det innerste av ditt hjerte
Med all sin trøst
Med all sin nåde
Med all sin allmakt
Med all sin kjærlighet
Med all sin herlighet

Det var derfor han skapte deg
For å elske.....
deg

Så kaller han oss, vi som er Hans kjærlighetsbarn
til å være hans uttstrakte hender
til alle de
Han ennå ikke har fått lov til å elske
Han ennå ikke har fått lov til å frelse
Han ennå ikke har fått lov til å trøste
Han ennå ikke har fått lov til hjelpe

Så vil han vi skal spørre, alle de vi møter på vår vei
Kristne og ikke kristne
Tenåringer og voksne
Satanister og ateister
Bråkmakere og snille
Rette og vrange


Hvordan har du det i dag?
Er det noe jeg kan gjøre for deg?

Guds Fred
       G.Reitan. © Nov. 2000