Valget

Det var ein gong ein mann som jobba som å trekke over spora til jernbanene. Det einaste han hadde var ein son. Det var det mest dyrebare han eigde.

Ein dag då han var på jobb så såg han toget komme, og skunda seg opp på haugen for å skifte sporet så dei kunne kome seg trygt vidare. Då han kom opp på haugen, såg han at sonen hans, som betydde alt for han, leika nede med skinnene. Så han måtte bestemme seg fort. Skulle han redde livet til sonen som var alt for han, eller skulle han redde mange hundre menneskeliv i toget, som han kansje aldri komme til å treffe noken gong?

Han valgte å trekke over sporet. Sonen døyde, og glade turistar vinkar og ropar i det dei paserer forbi, uten å vite kva som er skjedd.

Den mannen er Gud, som gav sin Son for at vi menneska skulle leve. Han gav det mest dyrebare han hadde. JESUS KRISTUS, men mange mennesker gjer som turistane,vinkar og fer forbi. Dei fer ikkje sjansen til å kjenne Jesus.

Gud tok den sjansen når Han bestemte seg for at Jesus skulle dø på korset for våre syndar. Tenk på kor heldig du er så kjenner Jesus:)

_flower_