Regler
Dette er gjeldende regelverk som for tiden finnes for #kristen. (Sist revidert 29 Juli, 2008)

Dersom man autorejoiner etter kick blir man automatisk bannet for 10 min.
Dette fordi med å kicke så ønsker vi å ha ut personen en liten stund. En represalie "light", og et hint om å lese kick meldingen før en kommer inn igjen.

1. Flood er ikke ønsket på #kristen, dette fordi det forstyrrer svært mye. (/notice til kanalen er også å regnes som slik flood)
Def: flood: Tekst,farge eller tegn som sammenhengende blir gjentatt med svært kort mellomrom, og som har til hensikt å forstyrre andre på kanalen #kristen.
Resulterer i kick

2. Nick som inneholder ordene: Satan, Gud, Jesus, djevel/devil, o.s.v. blir katogerisert som støtende/blasfemiske nick, og toleres ikke.
Resulterer i kick, evnt. ban dersom personen ikke forandrer nick.

3. Personangrep og drittslengning går utenfor normal folkeskikk, og er uønsket på #Kristen. Dette fordi vi ønsker å ha en trivelig kanal, der man slipper å måtte ta imot hets.
Resulterer i kick, evnt ban ved gjentagelse.

4. Banning, stygt språk, kontakt- og sexmas, og diskusjon om onani er ikke tillatt.
Resulterer i kick, evnt ban ved gjentagelse.

5. Farger er kun tillat i svært begrenset mål. Dette på grunn av rot i noen IRCklienter, og at blinde ikke kan lese den teksten som da vises. (Blinde bruker noe som heter Leselist)
Kan resultere i kick, evnt ban ved gjentagelse.

6. REKLAME for andre kanaler er ikke lov, dersom det ikke er i sammenheng med ett spørsmål eller ett tema som diskuteres. Gjentagelse oppfattes som flood.
Resulterer i kick, evnt ban ved gjentagelse.

7. Reglene tolkes og håndheves "på stedet" av opene. For å unngå at brukere leter etter smutthull i regelverket er det openes oppgave og privilegium å tolke reglene til kanalens beste. Derfor vil du kanskje oppleve at forskjellige oper tolker reglene forskjellig, men vi gjør vårt beste for å tolke dem på best mulig måte i forhold til kanalsituasjonen der og da.