Your browser is not able to run Java applets. This is probably due to having Java disabled in your browser settings.

Disse tastene kontrollerer spillet:

  • Venstre - Flytter de fallende figurene til venstre.
  • Høyre - Flytter de fallende figurene til høyre.
  • Opp eller Mellomrom (Space) - Roterer de fallende figurene mot klokken.
  • Shift + Opp - Roterer de fallende figurene med klokken.
  • Ctrl + Opp - Roterer de fallende figurene tilfeldig.
  • Ned - Flytter de fallende figurene helt ned.
  • N - (De)aktiverer forhåndsvisning av neste figur.
  • P - Slår av og på pause.
  • S - Øker farten på de fallende brikkene (med ett av ti steg).